Jak Pilsner Urquell pomáhá

Tradici pomáhat potřebným v předvánoční době začali v plzeňském pivovaru už jeho zakladatelé, plzeňští právováreční měšťané ve 40. letech 19. století. Tento dobrý zvyk uchovaly všechny generace sládků a zaměstnanců pivovaru. Vážíme si toho, že vedení pivovaru už dlouho podporuje Centrum Paraple. V roce 2012 se k příležitosti 170. výročí plzeňského ležáku rozhodlo poprvé uspořádat unikátní dražbu uměleckých pivních lahví. Výše výtěžku určeného pro Centrum Paraple a ohlas veřejnosti všechny příjemně překvapily, takže se z této dražby stala velmi milá tradice.

Dražba má totiž mimo jiné poukázat i na to, že ty nejlepší věci mohou vzniknout uchováním tradic a předáváním osvědčených zkušeností z generace na generaci, což může platit pro sklářský průmysl i pivovarnictví, ale taky pro tradici pomáhat v době předvánoční těm, kteří to potřebují.

Výsledky minulých aukcí:

  • 1. ročník 5. 10. 2012 – 1 020 651 Kč
  • 2. ročník 10. 12. 2013 – 526 069 Kč
  • 3. ročník 4. 12. 2014 – 723 116 Kč
  • 4. ročník 17. 12. 2015 – 1 103 012 Kč
  • 5. ročník 15. 12. 2016 – 1 067 567 Kč
  • 6. ročník 13. 12. 2017 – 1 683 145 Kč

Celkový výnos dražeb pro Centrum Paraple činí fantastických 6 123 560 Kč.

Naše filozofie

V Centru Paraple pomáháme lidem s poškozením míchy a jejich blízkým zvládnout těžkou životní situaci a zároveň jsme oporou pro ty, kteří již na vozíku žijí dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Vycházíme z přesvědčení, že lidé po poškození míchy mohou žít svůj život naplněně a hodnotně. Společně řešíme vše, co život s míšním poškozením přináší, ať už se jedná o oblast prevence zdravotních komplikací, péče o tělo, sebeobsluhy a soběstačnosti, výběru kompenzačních pomůcek, mezilidských vztahů, zaměstnání a volného času. Odborný tým je složený ze sociálních pracovníků, psychologů, ergoterapeutů, fyzioterapeutů, pohybových terapeutů, zdravotníků, osobních asistentů, instruktorů nácviku soběstačnosti a dalších spolupracovníků.

Partneři letošní aukce