CHCI DAROVAT

Markéta Pfeiferová, lékařka

Markéta Pfeiferová, lékařka
Datum: 25. října 2019

SVOBODA JE PŘÍLEŽITOST BÝT SÁM SEBOU

"Díky svobodě mohu ohleduplně projevit svou přirozenost. Jen ve svobodném světě mohu žít plný život, mám šanci najít vlastní já a být opravdu sama sebou. Moje generace se narodila do svobodné společnosti, která ale jen vytvořila ideální podmínky. Je na každém z nás, abychom svobodu budovali sami v sobě a nezapomínali, že je jednou z našich nejvyšších hodnot.“

Markéta Pfeiferová je praktická lékařka a předsedkyně Mladých praktiků. Působí jako odborná asistentka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a manažerka mezinárodního projektu pro boj proti chřipkovým onemocněním. Praktickou lékařkou se chtěla stát už odmala – ráda komunikuje s lidmi a praktický lékař je podle ní člověk, který naslouchá lidem napříč celým společenským spektrem a je jejich průvodcem na cestě ke zdraví.

Pfeiferová