CHCI DAROVAT

Jak pomáhají

sas_6944-portret-final-finalTradici pomáhat potřebným v předvánoční době začali v plzeňském pivovaru už jeho zakladatelé, plzeňští právováreční měšťané ve 40. letech 19. století. Tento dobrý zvyk uchovaly všechny generace sládků a zaměstnanců pivovaru. Vážíme si toho, že vedení pivovaru už dlouho podporuje Centrum Paraple. V roce 2012 se k příležitosti 170. výročí plzeňského ležáku rozhodlo poprvé uspořádat unikátní dražbu uměleckých pivních lahví. Výše výtěžku určeného pro Centrum Paraple a ohlas veřejnosti všechny příjemně překvapily, takže se z této dražby stala velmi milá tradice. Dražba má totiž mimo jiné poukázat i na to, že ty nejlepší věci mohou vzniknout uchováním tradic a předáváním osvědčených zkušeností z generace na generaci, což může platit pro sklářský průmysl i pivovarnictví, ale taky pro tradici pomáhat v době předvánoční těm, kteří to potřebují.

 

Výsledky minulých aukcí:

Celkový výnos dražeb pro Centrum Paraple činí fantastických 21 351 138 Kč.

08. 12. 2022 5 782 260 Kč
09. 12. 2021 2 064 179 Kč
10. 12. 2020 2 559 764 Kč
12. 12. 2019 2 061 387 Kč
13. 12. 2018 2 759 988 Kč
13. 12. 2017 1 683 145 Kč
05. 12. 2016 1 067 567 Kč
07. 12. 2015 1 103 012 Kč
04. 12. 2014     723 116 Kč
10. 12. 2013   526 069 Kč
05. 10. 2012 1 020 651 Kč

 

Naše filozofie

Jak pomáhají

Centrum Paraple peníze využívá na svou činnost a pomáhá díky nim lidem na vozíku s poškozením míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci a vrátit se zpátky do plného, aktivního života. Svými službami motivuje a podporuje klienty v úsilí o samostatnost, nezávislost, společenské a pracovní uplatnění.
Hlavní službu – sociální rehabilitaci – poskytuje tým pracovníků. Patří mezi ně sociální pracovníci, psychologové, ergoterapeuti, instruktoři nácviku soběstačnosti, fyzioterapeuti, pohyboví terapeuti, zdravotní sestry, osobní asistenti a další.
Každý rok se v důsledku úrazu nebo onemocnění s poraněním míchy musí začít pohybovat na vozíku přibližně 280 lidí. Téměř 60 z nich se stane novými klienty Centra Paraple a absolvuje sociálně rehabilitační pobyt. V průběhu roku se na Centrum Paraple obrací přibližně 600 osob po poranění míchy z celé České republiky pro různou formu podpory či pomoci.