CHCI DAROVAT

Aukční lahve pro Paraple 2020

Tradiční charitativní akce Pilsner Urquell pro Centrum Paraple vynesly 3 559 764 korun. Kromě každoroční aukce, která se letos konala už podeváté, připravil Pilsner Urquell ještě další dva projekty, které také pomohou lidem s poškozením míchy.

Všechny předvánoční charitativní akce Pilsner Urquell vynesly celkem 3 559 764 korun. Celá částka bude poskytnuta Centru Paraple. Stěžejní aktivitou byla i letos dražba uměleckých pivních lahví Pilsner Urquell. V aukci bylo na Mall TV draženo deset unikátních lahví, jejichž design i proces tvorby symbolizuje spolupráci a solidaritu, hlavní téma letošního ročníku. Hodnota nejdražší aukční lahve dosáhla 360 000 korun. Výtěžek dražby letos činí celkem 2 013 989 korun.

Novou aktivitou tohoto roku byla sbírka na mimořádně vyrobenou jedenáctou lahev, do které se mohl zapojit každý. Sbírka na portále Hithit skončila 10. prosince a vynesla Centru Paraple 545 775 Kč. S ohledem na současnou nelehkou situaci a věrni tradici pomáhat potřebným v těžkých chvílích, navýšil Prazdroj příspěvek Centru Paraple o 1 milion korun z prodeje vánočních jednolitrových lahví. Z každé prodané lahve přispěje Plzeňský Prazdroj 10 korun na konto Centra Paraple.

Letošní lahve jsou výsledkem dovednosti předních odborníků ve svém oboru. Hlavní myšlenky a návrhu designu se zhostil přední český designér Michal Froněk ze studia Olgoj Chorchoj. Ke spolupráci oslovil proslulou sklárnu Moser, hodinářskou manufakturu Bohematic a plzeňské bednáře. Froněk se při tvorbě lahví inspiroval vznikem piva Pilsner Urquell, kdy na jeho počátku stála dohoda a spolupráce plzeňských právovárečníků, a které je společným dílem zkušeného sládka, mistrů sladovnických, chmelařů, bednářů a zástupců dalších řemesel. Právě díky spolupráci vzniklo pivo, které inspirovalo sládky na celém světě, a vznikla tak kategorie piva Pils, dnes největší pivní kategorie na světě.

„Mám radost, že se letos přes veškeré nesnáze podařilo uspořádat tradiční charitativní aukci pivních lahví Pilsner Urquell. Děkuji přátelům z Plzeňského Prazdroje a všem dražitelům, v tomto složitém roce potřebujeme jejich pomoc víc než jindy, protože mnoho našich podporovatelů má teď existenční starosti. Pomohli nám také dárci, kteří se zúčastnili sbírky na jedenáctou lahev i všichni, kteří si v obchodech kupují vánoční dárkové litrové lahve piva Pilsner Urquell, navržené českým uměleckým sklářem Lukášem Jabůrkem,“ říká zakladatel Centra Paraple Zdeněk Svěrák.